جدیدترین مقالات مهاجرت و زندگی در کانادا

راهنمای تازه واردین

 موارد مهمی که تازه واردين در بدو ورود به کانادا معمولا" پيش رو دارند را در زير مطالعه مينماييد: در بدو ورود به فرودگاه، مامور کنترل پاسپورت درخواست بازبینی و کنترل ...

10-09-1395

مقاله کامل

Log in or Sign up